Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

O absolventy tohoto oboru je trvale velký zájem; naleznou uplatnění v technických profesích, a to nejen ve strojírenských firmách. Pracují na pozicích konstruktérů, technologů, technických pracovníků, kontrolorů, v marketingu i v řízení firem. Díky společnému projektu školy a regionálních zaměstnavatelů řeší studenti zajímavé projekty již během své odborné praxe.

Škola disponuje potřebným technickým vybavením (3D tiskárna, CNC obráběcí stroje …) i software (CAD/CAM) pro plnohodnotnou výuku všech odborných předmětů. Výuka konstruování na počítači probíhá v programech AutoCAD a Autodesk Inventor; studenti díky tomu mohou získat oficiální certifikát od firmy Autodesk.

Odborné předměty

  • Stavba a provoz strojů
  • Strojírenská technologie
  • Mechanika
  • Technické kreslení
  • CAD
  • CAM
  • Automatizace