Informační technologie se zaměřením na programování a počítačové sítě

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Patříme mezi desítku středních škol v ČR, na kterých byla před 20 lety zahájena výuka tohoto atraktivního oboru. Naši absolventi pracují jako programátoři, správci sítí, web designeři, analytici, grafici a jiní IT specialisté ve velkých nadnárodních společnostech i v regionálních firmách.

V průběhu studia žáci získají nezbytné znalosti z oblasti hardware i software, naučí se konfigurovat počítačové sítě i operační systémy, programovat v různých jazycích, vyvíjet webové aplikace, vytvářet grafické dokumenty i multimediální prezentace. Díky moderně vybaveným učebnám hlouběji proniknou do světa elektroniky i mechatroniky a získají světově uznávaný certifikát CISCO Academy. Studenti tohoto oboru získávají přední umístění v odborných soutěžích na krajské i celostátní úrovni.

Odborné předměty

  • Programové vybavení
  • Programování
  • Operační systémy
  • Počítačové sítě
  • Počítačová grafika
  • Hardware
  • Mechatronika