Střední škola průmyslová a umělecká Opava

Informační technologie

Se zaměřením na počítačové sítě a programování

Počet přijímaných uchazečů - 29

Čti dále

Strojírenství

Se zaměřením na výpočetní techniku

Počet přijímaných uchazečů - 50

Čti dále

Umělecké obory

  • Grafický design (12 žáků)
  • Průmyslový design (6 žáků)
  • Design hraček (6 žáků)
Čti dále
Student oboru informační technologie Petr Salaba se stal absolutním vítězem populární soutěže Bobřík informatiky v rámci České republiky. Získal nejvyšší počet bodů (199) ze všech účastníků krajských kol, které proběhly ve čtvrtek 18. února 2016 současně po celé republice.

Informatickou soutěž pro žáky základních a středních škol, která navazuje na celosvětovou soutěž zvanou Bebras Challenge, u nás již několik let pořádá Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Soutěžící, rozdělení do věkových kategorií, plní v počítačových online testech zajímavé úlohy, které úzce souvisejí s informatikou.

V národním kole, které se konalo v listopadu loňského roku, usilovalo o získání titulu Bobříka informatiky už více než 44 tisíc žáků. Letošní novinkou bylo uspořádání krajských kol pro kategorii Senior (17 - 19 let). Na základě výsledků národního kola obdrželo pozvánku vždy 30 nejúspěšnějších řešitelů z každého kraje.

Testování prostřednictvím Internetu probíhalo kvůli objektivitě v určeném čase a pod dozorem poroty na některé z pořadatelských škol. V Moravskoslezském kraji se uspořádání krajského kola ujalo ostravské Wichterlovo gymnázium. Díky společné internetové aplikaci mohly být výsledky vyhodnoceny velmi rychle. A nás může jen těšit, že nejlepším v tomto prestižním klání byl právě žák z naší školy. Blahopřejeme!


V úterý 1. listopadu 2016 se v době od 14 do 17 hodin uskuteční Den otevřených dveří na SŠPU Opava.